Gallus in suo sterquilinio plurimum potest. - Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może. (Seneca) | Więcej
Olimpiada z języka łacińskiego

Olimpiadę organizuje od 1982 r. Polskie Towarzystwo Filologiczne (Societas Philologa Polonorum). Kierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się łaciną i kulturą antyczną. Należy wykazać się umiejętnością tłumaczenia tekstu łacińskiego, znajomością gramatyki oraz zadanej lektury. [ pobierz regulamin olimpiady ]

Jak wygląda olimpiada

Olimpiada składa się z trzech etapów. Dziewięciu laureatów uczestniczy w międzynarodowym konkursie łaciny cyceriańskiej Certamen Ciceronianum Arpinas w Arpino we Włoszech, rodzinnym mieście Marka Cycerona.

 1. Etap szkolny (do połowy grudnia). Trwa 90 minut. Polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego. Można korzystać ze "Słownika łacińsko-polskiego" K. Kumanieckiego i podręcznika gramatyki.
 2. Etap okręgowy (w styczniu). Składa się z dwóch części:
  • część pisemna - polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego oraz rozwiązaniu testu gramatycznego. Można korzystać ze "Słownika łacińsko-polskiego" K. Kumanieckiego.
  • część ustna - polega na odpowiedzi na pięć losowych pytań na temat świata antycznego na podstawie lektury obowiązkowej i co najmniej dwóch pozycji z lektury dodatkowej.
 3. Etap centralny (do 20. kwietnia). Trwa trzy dni i składa się dwóch części:
  • część pisemna - trwa trzy godziny i polega na przetłumaczeniu tekstu łacińskiego (zwykle fragmentu z Cycerona).
  • część ustna - polega na odpowiedzi na pytania na temat kultury antycznej na podstawie lektury obowiązkowej i co najmniej pięciu pozycji z lektury dodatkowej.

Co daje olimpiada

Przede wszystkim - satysfakcję! Laureaci i finaliści są zwolnieni z matury z łaciny z maksymalną liczbą punktów. Wiele zależy od wyższych uczelni - najczęściej laureaci są przyjmowani bez egzaminów na filologię (klasyczną, romańską, polską), informację naukowo-techniczną i bibliotekoznawstwo oraz teologię. Część uczelni (np. SGH) nie przeprowadza własnych egzaminów, biorąc pod uwagę wyniki matury.

Jak się przygotować

Przejrzyj i spróbuj przetłumaczyć teksty do tłumaczenia z ubiegłych lat.

Podyskutuj na Forum Latinum z innymi olimpijczykami.

Przejrzyj listę lektur i wybierz teksty dodatkowe (jeden przekład i jedno opracowanie do II etapu oraz dwa przekłady i trzy opracowania do III etapu, przy czym w III etapie muszą być inne niż w II etapie). [ pobierz interaktywną listę ]

 1. Lektury obowiązkowe:
  Przekłady:
  1. Homer - "Odyseja"
  2. Homer - "Iliada" (księgi: I, IX, XVI, XIX, XXIV)
  3. Tukidydes - "Wojna peloponeska" (księga II)
  4. Platon - "Apologia" lub "Uczta" lub "Fajdros"
  5. Cezar - "O wojnie domowej"
  6. Wergiliusz - "Eneida"
  7. Owidiusz - "Metamorfozy"
  8. Cyceron - "Pro Archia poeta"
  Opracowania:
  1. O. Jurewicz, L. Winniczuk - "Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym"
  2. Z. Kubiak - "Mitologia Greków i Rzymian"
  3. K. Kumaniecki - "Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu" (rozdz. dot. Grecji V i IV w. p.n.e. oraz Rymu 146 p.n.e. - 14 n.e.)
  4. S. Stabryła - "Literatura grecka i rzymska"

 2. Lektury dodatkowe i źródła (zmienne):
  Przekłady:
  1. "Liryka starożytnej Grecji" oprac. J. Danielewicz (Archiloch, Solon, Ksenofanes z Kolofontu, Teognis, Pindar)
  2. Ajschylos - "Oresteja"
  3. Sofokles - "Król Edyp"
  4. Eurypides - "Medea"
  5. Arystofanes - "Acharnejczycy" lub "Żaby" lub "Chmury"
  6. Demostenes lub Lizjasz - wybrana mowa (wydanie Biblioteki Narodowej)
  7. Plutarch - "Żywoty sławnych mężów" (Perykles, Demostenes, Aleksander Wielki, Cyceron, Cezar)
  8. Plaut - "Żołnierz samochwał"
  9. Liwiusz - "Ab urbe condita" (księgi: XXI i XXII)
  10. Horacy - "Ars poetica" oraz "Carmina" (jedna księga)
  11. Petroniusz - "Uczta Trymalchiona"
  12. Apulejusz - "Metamorfozy albo: złoty osioł"
  13. Swetoniusz - "Żywoty Cezarów"
  Opracowania:
  1. J. Carcopino - "Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa"
  2. J. Ciechanowicz - "Rzym. Ludzie i budowle"
  3. R. Flaceliere - "Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa"
  4. M. Głowiński - "Mity przebrane"
  5. Z. Herbert - "Król mrówek"
  6. K. Kumaniecki - "Cyceron i jego współcześni"
  7. S. Stabryła - "Owidiusz. Świat poetycki"
  8. S. Stabryła - "Wergiliusz. Świat poetycki"
  9. A. Świderkówna - "Bogowie zeszli z Olimpu"

Organizatorzy Olimpiady

Komitet Główny Olimpiady Języka Łacińskiego
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
tel. (0-22) 621-31-60

Polskie Towarzystwo Filologiczne - Societas Philologa Polonorum
Siedziba: Pałac Kultury i Nauki (pok. 2109), 00-901 Warszawa
Adres koresp.: Nowy Świat 69, IV piętro, 00-047 Warszawa
tel. (0-22) 828-02-84, e-mail: ptf@obta.uw.edu.pl

Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
Reklama
© 2001-2017 Katarzyna Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.