Gallus in suo sterquilinio plurimum potest. - Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może. (Seneca) | Więcej
Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej

W 2009 roku maturę z łaciny i kultury antycznej zdawało 187 osób w całej Polsce, z czego 48 na poziomie podstawowym, a 139 na rozszerzonym. Najczęstszą motywacją jest ułatwienie studiowania filologii, medycyny i prawa. Od roku szkolnego 2008/2009 język łaciński i kultura antyczna jest w grupie przedmiotów obowiązkowych do wyboru.

Egzamin ma formę pisemną i zdaje się go na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Można go zdawać tylko jako przedmiot dodatkowy. ze słownika łacińsko-polskiego (komisja powinna zapewnić po jednym dla każdego zdającego) oraz atlasu historycznego (nie mniej niż jeden na 25 osób). Można korzystać z własnych pomocy, ale należy je wcześniej zgłosić do zatwierdzenia.

 1. na poziomie podstawowym - trwa 120 min (2 godziny) i składa się z:
  1. testu leksykalno-gramatycznego (40 pkt)
  2. testu z rozumienia oryginalnego tekstu łacińskiego (30 pkt)
  3. testu ze znajomości kultury antycznej (30 pkt)
 2. na poziomie rozszerzonym - trwa 180 min (3 godziny) i składa się z:
  1. testu leksykalno-gramatycznego (20 pkt)
  2. tłumaczeniu podanego tekstu z łaciny na polski (50 pkt)
  3. napisaniu wypowiedzi (po polsku) na temat podanych tekstów kultury (30 pkt)

Testy składają się z pytań zamkniętych (pytania wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, uzupełnianie zdań). Tekst do rozumienia ma ok. 100-130 słów. Tłumaczenie jest zadaniem otwartym; do wyboru są dwa oryginalne teksty łacińskie o długości 120-160 słów, a wykaz obowiązujących lektur znajduje się w wymaganiach egzaminacyjnych. W trzeciej części należy napisać krótką wypowiedź w języku polskim na zadany temat w oparciu o podane w arkuszu egzaminacyjnym teksty (łącznie do 1000 słów) i ilustracje (maksymalnie dwa źródła ikonograficzne).

Materiały w plikach .pdf:

Sentencje
Wyszukiwanie wśród ponad 2,000 sentencji, w tym skrótów, zwrotów prawniczych i cytatów biblijnych.
Słownik
Przeszukiwanie łacińskich terminów lub ich polskich definicji wśród ponad 13,000 haseł słownikowych.
Odmiana
Koniugacja czasowników i deklinacja rzeczowników ze słownika ze względu na właściwy schemat odmiany.
Forum Latinum
Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz komuś pomóc, lub tylko szukasz znajomych, odwiedź nasze forum.
Jeśli masz ciekawy pomysł, znajdziesz błąd, lub chcesz zamieścić tu swoje materiały, napisz do nas.
Linki
Reklama
© 2001-2017 Katarzyna Adamska. Wszystkie prawa zastrzeżone.